HOLM REJSER

Find information om Holm Rejser herunder

 

Oplysninger og rejsebestemmelser

Tilmelding kan ske mundtligt eller skriftligt til Holm Rejser v/Gudhjem Bus og er bindende, når De har indbetalt depositum på kr. 1.000,- pr. person, senest 8 dage efter bestillingen.

Restbeløbet skal være Holm Rejser v/Gudhjem Bus i hænde uden påkrav senest 35 dage før afrejse. Ved tilmelding modtager De girokort, der også gælder som deltagerbevis, til betaling af depositum. Ca 5 uger før afrejse modtager De et girokort på restbeløbet. Kontantbetaling sker mod gældende gebyr (kr. 40,00.)

Priser:
De anførte priser er pr. person i dobbeltværelse. Såfremt De rejser alene tillægges automatisk enkeltværelsestillæg. Betalingen kan også ske direkte via netbank. Husk at anføre K 71 + nr. på girokort.

Prisændringer:
Holm Rejser v/Gudhjem Bus forbeholder sig ret til prisændringer som følge af valuta¬ændringer, ændring i olie og transportpriser, forhøjede skatter, afgifter og tjenesteydelser som Holm Rejser v/Gudhjem Bus er uden indflydelse på. Prisændringer meddeles skriftligt og kan foretages i såvel op- som nedadgående retning, såfremt grundlaget for pakkerejsens pris er ændret. Ændringen af den annoncerede pris kan ikke overstige 10 % af rejsens pris. Underretning skal indeholde et eksempel på beregningsmetoden af prisændringen. Forhøjelse/nedsættelse kan ske indtil 20 dage før rejsens påbegyndelse.

Rejsedeltagerens ansvar:
Rejsedeltageren skal oplyse sit korrekte navn ifølge pas til Holm Rejser v/Gudhjem Bus.
Livsvigtig medicin skal være i håndbagagen og medbringes i originalpakningen.
Enhver deltager er selv ansvarlig for egen bagage. Holm Rejser v/Gudhjem Bus er ikke ansvarlig for beskadiget eller bortkommen bagage.
Holm Rejser v/Gudhjen Bus kan ikke drages til ansvar for rejsedeltagere, der bortvises fra hoteller pga. tilsidesættelse af hotelreglementer.
Tilsidesættes Holm Rejser v/Gudhjem Bus chaufførs/rejseleders anvisninger i væsentligt omfang, kan rejsedeltageren bortvises, og hjemrejse sker for egen regning.
Gyldigt pas skal altid medbringes ved rejser til udlandet. - Også til Danmark via Sverige . Ved rejser til de Nordiske lande kan man nøjes med billedlegitimation (f.eks. kørekort)
Møder rejsedeltageren ikke rettidigt op, udebliver eller ikke kan deltage pga. glemt eller ugyldigt pas, kan der ikke forventes godtgørelse.

Afbestilling:
Mere end 35 dage før afrejse tilbagebetales depositum minus ekspeditionsebyr på kr. 500,00 pr. person. Mindre end 35 dage, men inden 30 dage før afrejse, tilbagebetales 25% af indbetalt beløb. Mindre end 30 dage før afrejse, mistes retten til tilbagebetaling.

Sygdom / Afbestilling:
Det anbefales at der tegnes en privat afbestillings/Rejseforsikring f.eks. i dit forsikringsselskab.

Aflysning:
Holm Rejser v/Gudhjem Bus forbeholder sig ret til at aflyse en rejse, dersom særlige forhold gør sig gældende. Såfremt rejsen bliver aflyst, vil De modtage hele det indbetalte beløb.

Børnerabat:
Der ydes børnerabatter på børn mellem 4 - 12 år således: Udlandsrejser 10% og indlandsrejser 5%, såfremt børnene rejser med 2 voksne og bor sammen med de voksne på hotellerne - med opredning på værelserne.

Turen går til: "Rejsebevis":
Vil blive tilsendt cirka 5 uger før afrejse, sammen med et girokort på restbeløbet. Dette indeholder hoteloplysninger, tlf.nr. etc. for den pågældende rejse.

Opsamling:
Eventuel opsamling på Bornholm skal aftales 2 dage før afrejse. I Rønne dog kun på indfaldsvejene til Rønne by.
Mødested i Rønne er bag Velkomstcentret, herfra kører vi ombord på færgen.

Ansvar:
Der ydes ikke erstatning for medbragt bagage og værdigenstande. Det tilrådes at forsikre sig inden afrejse.

Husk:
Den nye lovændring fra d.01.01.08 ang. Rejseforsikring. Det anbefales kraftigt at man tegner en REJSEFORSIKRING. Ligeledes skal gyldigt pas medbringes. Alle rejsedeltagere skal være i besiddelse af det gule og det blå EU-Sundhedskort.

OBS! :
Det anbefales at man foretager hurtig tilmelding. Det drejer sig i særdeleshed om de tidlige forårsrejser, samt de mere omfangsrige rundrejser (lange rejser).

Rygning og Mad/Drikke:
Rygning er ikke tilladt på de fleste hoteller, restauranter og barer i Europa.
Husk derfor at gøre opmærksom på, om De/I ønsker rygerværelse på hotellerne. Vi kan ikke garantere rygerværelser.

Rygning i bussen er ikke tilladt.

Det er muligt at købe nedkølede drikkevarer i bussen under hele rejsen. Medbragt mad og drikke må ikke nydes i bussen.

Forbehold:
Ret til ændringer i rejseruter, datoer, priser mv. forbeholdes, hvis det af tvingende grunde skulle være nødvendigt. Vi tager forbehold for trykfejl i nærværende katalog.

Information til dårligt gående:
En forudsætning for deltagelse på en rejse med Holm Rejser v/Gudhjem Bus er, at man er 100% selvhjulpen.
Vi gør opmærksom på at der ikke er kuffertservice på Holm Rejser v/Gudhjem Bus rejser.

Særønsker og diætkost:
Vi noterer gerne ønsker om specielle værelser, diabeteskost eller lignende, som bedes oplyst ved tilmelding.
Alle særønsker kan ikke garanteres opfyldt.

Måltider under udflugter:
Hvis De ikke deltager på en udflugt, hvor et måltid er inkluderet, har De ikke krav på at få måltidet godtgjort. Husk at tale med rejselederen hvis De/I ikke ønsker at deltage i en udflugt.

 

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""</p>"</p>"

ADRESSE

Gudhjem Bus & Holm Rejser
Lærkevej 7
DK 3751 Østermarie

KONTAKT INFO

Tlf: +45 2298 6383
Tlf: +45 5647 2660
Email: info@gudhjembus.dk
Rejsegarantifonden Nr: 2660

FØLG OS HER

VI ER MEDLEM AF

busvognmaend