HOLM REJSER

Find information om Holm Rejser herunder

 

Oplysninger og rejsebestemmelser

Tilmelding kan ske mundtligt eller skriftligt til Holm Rejser v/ Gudhjem Bus og er bindende, når De har indbetalt depositum på kr. 1.000,- per person - senest 8 dage efter bestillingen.

Restbeløbet skal være Holm Rejser v/ Gudhjem Bus i hænde uden påkrav senest 35 dage før afrejse. Ved tilmelding modtager De girokort, som også gælder som deltagerbevis, til betaling af depositum. Ca 5 uger før afrejse får De et girokort på restbeløbet. Kontantbetaling sker mod gældende gebyr (kr. 40,00.)

Priser:
De anførte priser er per person i dobbeltværelse, såfremt De rejser alene tillægges automatisk enkeltværelsestillæg. Eneværelser er ofte små på ældre hoteller. Betalingen kan også ske direkte via netbank. Husk at anføre K 71 + nr. på girokort.

Prisændringer:
Holm Rejser v/ Gudhjem Bus forbeholder sig ret til prisændringer som følge af valuta¬ændringer, ændring i olie og transportpriser, forhøjede skatter, afgifter og tjenesteydelser som Holm Rejser v/ Gudhjem Bus er uden indflydelse på. Prisændringer meddeles skrift¬ligt og kan foretages i såvel op- som nedadgående retning, såfremt grundlaget for pakkerejsens pris er ændret. Ændringen af den annoncerede pris kan ikke overstige 10 % af rejsens pris. Underretning skal indeholde et eksempel på beregningsmetoden af prisændringen. Forhøjelse/nedsættelse kan ske indtil 20 dage før rejsens påbegyndelse.

Rejsedeltagerens ansvar:
Rejsedeltageren skal oplyse sit korrekte navn ifølge pas til Holm Rejser v/ Gudhjem Bus.
Livsvigtig medicin skal være i håndbagagen og medbringes i originalpakningen.
Enhver deltager er selv ansvarlig for egen bagage. Holm Rejser V Gudhjem Bus er ikke ansvarlig for beskadiget eller bortkommen bagage.
Holm Rejser v/ Gudhjen Bus kan ikke drages til ansvar for rejsedeltagere, der bortvises fra hoteller pga. tilsidesættelse af hotelreglementer.
Tilsidesættes Holm Rejser V/Gudhjem Bus chauffør/rejseleders anvisninger i væsentligt omfang, kan rejsedeltageren bortvises, og hjemrejse sker for egen regning.
Gyldigt pas skal altid medbringes ved rejser til udlandet. - Også til Danmark via Sverige –. Ved rejser til de nordiske lande kan man nøjes med billedlegitimation (f.eks. kørekort)
Møder rejsedeltageren ikke rettidigt op/udebliver eller ikke kan deltage pga. glemt eller ugyldigt pas, kan der ikke forventes nogen godtgørelse.

Afbestilling:
Mere end 35 dage før afrejse tilbagebetales depositum minus ekspeditionsebyr på kr. 500,00 pr. pers. Mindre end 35 dage, men inden 30 dage før afrejse, tilbagebetales 25% af indbetalt beløb. Mindre end 30 dage før afrejse, mistes retten til tilbagebetaling.

Sygdom / Afbestilling:
Det anbefales at der tegnes en privat afbestillings/Rejseforsikring f.eks i dit forsikringsselskab.

Aflysning:
Holm Rejser v/ Gudhjem Bus forbeholder sig ret til at aflyse en rejse, dersom særlige forhold gør sig gældende. Såfremt rejsen bliver aflyst, vil De modtage hele det indbetalte beløb.

Børnerabat:
Der ydes børnerabatter på børn mellem 4 - 12 år således: Udlandsrejser 10% og indlandsrejser 5%, såfremt børnene rejser med 2 voksne og bor sammen med de voksne på hotellerne - med opredning på værelserne.

Turen går til "Rejsebevis":
Vil blive tilsendt cirka 5 uger før afrejse, sammen med et girokort på restbeløbet. Dette indeholder hoteloplysninger, tlf. nr. m.m. for den pågældende rejse.

Opsamling:
Eventuel opsamling på Bornholm skal aftales 2 dage før afrejse. I Rønne dog kun på indfaldsvejene til Rønne by.
Mødested i Rønne er bag Velkomstcentret, herfra kører vi ombord på færgen.

Ansvar:
Der ydes ikke erstatning for medbragt bagage og værdigenstande. Det tilrådes at forsikre sig, inden afrejse.

Husk:
Den nye lovændring fra d.01.01.08 ang. Rejseforsikring. Det anbefales kraftigt at man tegner en REJSEFORSIKRING. Ligeledes skal gyldigt pas medbringes. Alle rejsedeltagere skal være i besiddelse af det gule og det blå EU-Sundhedskort.

OBS! :
Det anbefales, at man - i egen interesse - foretager hurtig tilmelding. Det drejer sig i særdeleshed om de tidlige forårsrejser, samt de mere omfangsrige rundrejser (lange rejser).

Rygning og Mad/Drikke:
Rygning er ikke tilladt på de fleste hoteller, restauranter & barer i Europa.
Husk derfor at gøre opmærksom på, om De/I ønsker rygerværelse på hotellerne. Vi kan ikke garantere rygerværelser.

Rygning i bussen er ikke tilladt.

Der er mulighed for at købe nedkølede drikkevarer i bussen under hele rejsnk. Medbragt mad og drikkelse må ikke nydes i bussen!

Forbehold:
Ret til ændringer i rejseruter, datoer, priser o.s.v. forbeholdes, hvis det af tvingende grunde skulle være nødvendigt. Vi tager forbehold for trykfejl i nærværende katalog.

Information til dårligt gående:
En forudsætning for deltagelse på en rejse med Holm Rejser v/ Gudhjem Bus er, at man er 100% selvhjulpen.
Vi gør opmærksom på, at der ikke er kuffertservice på Holm Rejser v/ Gudhjem Bus rejser.

Særønsker og diætkost:
Vi noterer gerne ønsker om specielle værelser, diabetikerkost eller lignende, som bedes oplyst ved tilmelding.
Alle særønsker kan ikke garanteres opfyldt.

Måltider under udflugter:
Hvis De ikke deltager på en udflugt, hvor et måltid er inkluderet, har De ikke krav på at få måltidet godtgjort. Husk at tale med rejselederen hvis De/I ikke ønsker at deltage i en udflugt.

 

ADRESSE

Gudhjem Bus & Holm Rejser
Lærkevej 7
DK 3751 Østermarie

KONTAKT INFO

Tlf: +45 2298 6383
Tlf: +45 5647 2660
Email: info@gudhjembus.dk
Rejsegarantifonden Nr: 2660

FØLG OS HER

VI ER MEDLEM AF

busvognmaend