HOLM REJSER

Find information om Holm Rejser herunder

 

Pasregler

Selvom Danmark er en del af EU forlanger mange andre EU-lande at vi kan fremvise en ”statsanerkendt legitimation”. Derfor SKAL du medbringe et gyldigt pas.
På rejser til lande udenfor EU SKAL der forevises pas.

Ved rejser til de Nordiske lande kan man nøjes med billedlegitimation,  f.eks. kørekort.
Link: www.borger.dk Se regler om pas.

Toldregler

Hvis du kommer fra et andet EU-land gælder følgende regler for indførsel af varer i Danmark:

  • Cigaretter: 800 stk.
  • Cigarer: 200 stk.
  • Cigarillos: 400 stk. (herunder også cerutter)
  • Røgtobak: 1 kg
  • Spiritus: 10 liter
  • Hedvin: 20 liter
  • Bordvin 90 liter (heraf max. 60 liter mousserende vin)
  • Øl: 110 liter
  • Parfume: Til privat brug

Ovenstående gælder ved indrejse fra andre EU-Iande. De vejledende mængder er fastsat af EU, og anvendes af Skat til vurdering af om de indførte varer anses for at være til privat brug.

Det er kun varer til eget brug der kan indføres afgiftsfrit. Varerne må således ikke sælges til andre.

Man skal være fyldt 16 år for afgiftsfrit at kunne indføre spiritus (herunder også øl, hedvin og bordvin) samt tobaksvarer til eget brug. Der er dog visse begrænsninger i tobaksvaremængden fra nogle af de nye EU-Lande. Det er imidlertid det land man sidst forlader, for at komme tilbage til Danmark, der er gældende - og ikke nødvendigvis opholdslandet.

EU-Iande er efter 1. maj 2004: Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Link: www.borger.dk Se regler om told.

 

ADRESSE

Gudhjem Bus & Holm Rejser
Lærkevej 7
DK 3751 Østermarie

KONTAKT INFO

Tlf: +45 2298 6383
Tlf: +45 5647 2660
Email: info@gudhjembus.dk
Rejsegarantifonden Nr: 2660

FØLG OS HER

VI ER MEDLEM AF

busvognmaend