+45 5647 2660
info@gudhjembus.dk

Praktisk info, værd at vide inden og på rejsen ...

Bestilling og betaling

Du kan bestille din rejse hos Gudhjem Bus på telefon 56472660, på mail: info@gudhjembus.dk eller via bestillingsformularen på vores hjemmeside www.gudhjembus.dk. 

.Når du har bestilt, modtager du indbetalingsinformationer. Din
bestilling er gældende, når Gudhjem Bus har registreret din indbetaling af depositum på kr. 1.000,- pr. pers.

Restbeløbet skal være Gudhjem Bus i hænde senest 45 dage før afrejse.
Ved bestilling oplyses navn (det navn der fremgår af passet), adresse, telefonnummer og mail. Til rejser, hvor der er overnatning på skib, skal der desuden oplyses fødselsdato og år.

Afbestilling

Ved afbestilling mere end 45 dage før afrejse tilbagebetales depositum fratrukket et ekspeditionsgebyr på kr. 500,- pr. pers. 

Mindre end 45 dage, men inden 30 dage,
tilbagebetales 25% af det indbetalte beløb. Mindre end 30 dage før afrejse, mistes retten til tilbagebetaling.

Afbestillings- og rejseforsikring er ikke inkluderet i prisen. Kontakt dit eget
forsikringsselskab og forhør dig om, hvordan du er dækket på rejse. 

Afbestillings og rejseforsikring kan du også finde mere info omkring på www.gouda.dk.

Særlige hensyn

Har en rejsedeltager behov for, at der tages særlig hensyn under rejsen, SKAL dette oplyses ved bestilling. 

Det kan være et handikap, rollatorbruger, dårligt gående, specialkost f.eks. diabetiker, vegetar osv.

Kan Gudhjem Bus, eller en af rejsens øvrige leverandører ikke honorere det ønskede, oplyses rejsedeltageren om dette, hvorved der kan træffes afgørelse om rejsen kan gennemføres med den pågældende.

Opsamling

Der vil være opsamling og afsætning i forbindelse med alle Gudhjem Bus rejser. Der samles op centrale steder i forhold til rejsedeltagerne på den enkelte rejse. Du vil modtage informationer omkring opsamling til netop din rejse 1-2 uger før afrejse.

Rejsedeltagerens ansvar

Det er deltagerens ansvar, at Gudhjem Bus er oplyst rejsedeltagerens korrekte navn (det der fremgår af passet). 

Gudhjem Bus kan ikke drages til ansvar for rejsedeltagere, der bortvises fra hoteller ol. ved tilsidesættelse af stedets regler.

Tilsidesætter en deltager Gudhjem Bus chauffør og rejseleders anvisninger i væsentligt omfang, kan deltageren bortvises og hjemrejse sker for egen regning.

Møder rejsedeltageren ikke rettidigt op, udebliver eller ikke kan deltage p.g.a. glemt eller ugyldigt pas, gives ingen godtgørelse.

Pas og sygesikringsbevis

Husk at kontrollere gyldighedsperioden på dit pas i god tid før afrejse. Ved afrejse medbringes gyldig pas, samt det gule og blå sygesikringsbevis. 

Ved rejser i de nordiske lande og ved transit gennem Sverige kan passet erstattes med anden gyldig billedlegitimation f.eks. kørekort.

Bagage

Husk altid at medbringe medicin i originalpakninger og personlige papirer i håndbagagen.

Enhver deltager er selv ansvarlig for egen bagage. Gudhjem Bus kan ikke stilles til ansvar overfor beskadiget eller bortkommen bagage, og der ydes ikke erstatning herfor.

Rygning

Rygning er generelt ikke tilladt på nogen hoteller, restauranter eller barer i Europa.
Rygning i bussen er ligeledes ikke tilladt og vi henstiller til at der vises hensyn ved rygning i nærheden af bussen.

Udflugter

Hvis du ikke deltager i en udflugt, hvori der indgår et måltid, har du ikke krav på at få måltidet godtgjort. Husk at tale med rejselederen, hvis du ikke ønsker at deltage i en planlagt udflugt. 

På de enkelte rejser kan chauffør og rejseleder vælge at lægge udflugterne i en anden rækkefølge. Dette kan ske af forskellige årsager, men altid for at få det bedste ud af den samlede tur.

Aflysning

Gudhjem Bus forbeholder sig ret til at aflyse en rejse, dersom særlige forhold gør sig gældende. Såfremt en rejse bliver aflyst, vil hele det indbetalte beløb blive returneret.

Forbehold

Gudhjem Bus tager forbehold for prisændringer som følge af valutaændringer, ændringer i olie og transport priser, samt skatter, afgifter og tjenesteydelser som Gudhjem Bus er uden indflydelse på. 

Prisændringer meddeles skriftligt, og indeholder en beregningsmodel som forklarer den pågældende ændring.

Gudhjem Bus tager forbehold for ændringer i rejseruter og datoer, hvis det af tvingende grunde er nødvendigt.

Der tages endvidere forbehold for trykfejl.

Rejsegarantifonden

Gudhjem Bus er medlem af rejsegarantifonden reg. nr. 3357.
Gudhjem Bus Aps., Hentregårdsvej 4, DK-3751 Østermarie T: +45 56472660 CVR: 40391606
apartmentfile-emptyusercartpower-switchbriefcasebuswheelchairsmilesadbullhornhand linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram