Privatlivspolitik

Hos Gudhjem Bus ApS prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed rigtig højt.

På denne side vil du kunne læse, hvordan vi håndterer oplysninger, vi kommer i besiddelse af, når du er kunde hos Gudhjem Bus ApS eller besøger voreshjemmeside. 

1. Vi er de dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
 
Gudhjem Bus ApS er dataansvarlig for behandlingen af de registreredes
personoplysninger i forbindelse med brug af Gudhjem Bus ApS.

Gudhjem Bus ApS
Hentregårdsvej 4, 
3751 Østermarie
Bornholm
CVR-nr.: 40 39 16 06
Telefon: +45 56 47 26 60
E-mail: info@gudhjembus.dk


1.1. Kontaktoplysninger på databeskyttelseskontakter
Gudhjem Bus ApS har ikke udpeget en databeskyttelsesrådgiver, men hvis du
har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til
os på e-mail: info@gudhjembus.dk (att. databeskyttelse) eller på telefon: +45 56
47 26 60.

I henhold til persondataloven har du altid ret til indsigt i hvilke oplysninger vi har registreret og til hvilket formål de anvendes til.
 
Når du booker vores service har vi brug for at få oplyst dit navn, adresse, telefonnummer og e-mail.
Personoplysningerne registreres og opbevares i fem år hos Gudhjem Bus ApS.
Vi indsamler personoplysninger via vores hjemmeside og ved telefonisk eller personlig henvendelse med det ene formål at kunne servicere dig bedst muligt.
 
Administrationen hos Gudhjem Bus ApS har adgang til oplysningerne. Dine oplysninger videregives ikke til andre/3. part medmindre det er påkrævet for at kunne løfte opgaven som vi har indgået med dig.

Gudhjem Bus ApS registrerer ikke personfølsomme oplysninger.

Fortrolighed
Alle behandlinger af personoplysninger foretages i fortrolighed og kun af ansatte.
Behandling af personoplysninger i forbindelse med kerneaktiviteter sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra d.

2. Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine person- og virksomhedsoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen.
Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

3. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling.
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse.
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet).
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet.
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk